Muinaismuistolaki

Muinaismuistolaki SDK 295/1903 suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä Suomen alueella. Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistona Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolaki rauhoittaa kaikki lain piiriin kuuluvat muinaisjäännökset automaattisesti.

2018-01-09T10:11:44+00:00